Върху цената на услугата в USD начислявате 20% ДДС.
Получената цена с ДДС се преизчислява в лева по фиксинга
на БНБ в деня на плащане и се превежда по банков път на:
Сетком ООД
УниКредит Булбанк, клон 7-ми км
BIC Code: UNCRBGSF
IBAN: BG22UNCR96601084291310
В платежното нареждане посочете името на домейна и дали се включва хостинг

..........................................................

Данни, необходими за издаване на фактура на ФИРМИ:
1. Име на фирмата
2. Адрес на фирмата по съдебна регистрация
3. МОЛ
4. Данъчен номер
5. БУЛСТАТ

..........................................................

Данни, необходими за издаване на фактура на физическо лице:
1. Име, презиме, фамилия
2. Адрес
3. ЕГН
..........................................................